Waarom dit privacybeleid?

Het onderstaande privacybeleid verduidelijkt hoe we persoonsgegevens verzamelen via onze website en waarvoor we deze gebruiken. Het privacybeleid is van toepassing op de websites www.jansen-dhz.be en www.jansen-bouwprofessional.be en de daaraan gerelateerde domeinnamen van Jansen Prof-Int&Dhz NV met maatschappelijke zetel te Peerderbaan 45, 3670 Oudsbergen en ondernemingsnummer BE0435.215.640.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel ‘AVG’ of ‘GDPR’ genoemd), en de daarvan afgeleide wetgeving. Vragen over dit privacybeleid kunnen gesteld worden via het telefoonnummer 011 79 03 20 of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die leiden tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en kunnen een naam of voornaam zijn, een e-mailadres of andere contact-, en adresgegevens. Het gaat over gegevens die worden meegedeeld aan Jansen Prof-Int&Dhz NV via online formulieren, e-mails en telefoongesprekken maar ook over gegevens die worden meegedeeld bij de aankoop van producten of diensten. Jansen Prof-Int&Dhz NV verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Onder verwerken verstaan we onder andere het verzamelen, ordenen, bewaren, bewerken, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, afschermen en wissen van deze gegevens.
We verwerken persoonsgegevens wanneer:

 • Er een vraag wordt gesteld door een prospect, klant of (potentiële) leverancier per e-mail of. een online formulier;
 • Er een bestelling wordt geplaatst via e-mail of een online formulier;
 • Er wordt gesolliciteerd voor een stage of job via e-mail of een online formulier.

Wanneer onze website wordt bezocht, worden er daarnaast ook cookies gebruikt om functionaliteiten aan te bieden, gebruikersvoorkeuren bij te houden en statistische gegevens te verwerken om de gebruikservaring van de website te verbeteren. Niet-essentiële cookies worden slechts geplaatst na een actieve bevestiging (opt-in) via de cookiebanner. Lees ook ons cookiebeleid voor meer informatie.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Jansen Prof-Int&Dhz NV verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor het verwerken van persoonsgegevens worden steeds doeleinden en bewaartermijnen vastgelegd. Zo worden ze niet langer dan nodig door ons verwerkt, en ook niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze werden verstrekt. De doeleinden kunnen onder meer de volgende zijn:

 • het beantwoorden van vragen;
 • het verwerken van offerteaanvragen;
 • het verwerken van bestellingen;
 • het uitvoeren van leveringen;
 • het uitvoeren van overeenkomsten;
 • bedrijfsadministratie en boekhouding;
 • het verzorgen van ondersteuning;
 • het verbeteren van dienstverlening;
 • opsporing en bescherming tegen frauduleuze activiteiten, fouten en/of criminaliteit;
 • contactnames voor promotionele doeleinden.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Jansen Prof-Int&Dhz NV houdt de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bij. Indien er voor verwerkingen geen wettelijk vooropgestelde bewaartermijn bepaald is, zullen wij zelf een inschatting maken van de termijn waarbinnen we redelijkerwijs de gegevens nodig hebben voor het vooropgestelde doel. Na deze bewaartermijn worden de gegevens geanonimiseerd of gewist.

In geval van direct marketing is het steeds mogelijk om uit te schrijven op marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Jansen Prof-Int&Dhz NV kan persoonsgegevens delen met verwerkers. Verwerkers zijn (rechts-) personen, diensten of instanties die in opdracht van Jansen Prof-Int&Dhz NV persoonsgegevens verwerken. Denk aan logistieke diensten, IT-, en softwarepartners en andere zakelijke dienstverleners zoals de boekhouder en communicatiepartner. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens delen met overheidsinstanties in het kader van het voldoen aan onze administratieve en wettelijke verplichtingen.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Jansen Prof-Int&Dhz NV heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofde verspreiding of wijziging van de doorgegeven persoonsgegevens te voorkomen.

Zo besteden we aandacht aan de fysieke en digitale beveiliging van persoonsgegevens, en de systemen die hiervoor in staan. Jansen Prof-Int&Dhz NV tracht steeds passende beveiligingsprocedures en technologische beveiligingsmaatregelen te voorzien.

Welke rechten heeft de betrokkene?

De betrokkene is de persoon die zijn of haar persoonsgegevens verstrekt. De GDPR voorziet in verschillende rechten voor de betrokkenen:

 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering
 • Recht op bezwaar
 • Recht op beperken van de verwerking
 • Recht op verwijdering
 • Recht op intrekking van toestemming

Wat bij vragen over dit privacybeleid?

Alle vragen en verzoeken omtrent de rechten als betrokkene kunnen schriftelijk gericht worden tot Jansen Prof-Int&Dhz NV ter attentie van Yvan Vangerven. Dit via e-mail op [email protected] of per post naar Peerderbaan 45, 3670 Oudsbergen. Daarnaast is het ook mogelijk om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00.

Het is mogelijk dat niet alle informatie door Jansen Prof-Int&Dhz NV kan verwijderd of aangepast worden in het kader van maar niet beperkt tot back-ups, bedrijfsadministratie, de uitoefening of verdediging van een claim of andere wettelijke rechten en verplichtingen die we als organisatie kunnen hebben.

Jansen Prof-Int&Dhz NV tracht ieder verzoek onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen te verwerken. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig verlengd worden.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 december 2021.